Nieuwsbrief april

Verschenen: Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief maart

Verschenen: Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief februari

De nieuws brief van februari is verschenen 02 2015 Nieuwsbrief WB (1)

WB verder met twee WB-wethouders

Winterswijks Belang is met het CDA en de VVD overeengekomen dat WB 1,6 wethouder levert in het College. Aan de drie wethouders die er al waren, wordt 0,6 wethouder toegevoegd vanwege de grote hoeveelheid taken die gemeente krijgt overgedragen van het Rijk. Ook de ambtelijke organisatie zal worden versterkt. Lees hier meer over de portefeuilleverdeling in het nieuwe College: Portefeuilleverdeling College 2014-2018

Akkoord voortzetting coalitie met CDA en VVD

Winterswijks Belang is op zaterdag 5 april jongstleden met het CDA en de VVD tot een (principe-)akkoord gekomen over voortzetting van de huidige coalitie van WB, CDA en VVD. Lees hier het betreffende persbericht: Pb20140405_WB CDA en VVD zetten huidige coalitie voort

Nieuwsbrief maart 2014

De Nieuwsbrief van maart 2014 is verschenen! Klik om deze te lezen op deze link: 03 2014 Nieuwsbrief WB

Winterswijkse gastvrijheid: zeker ook Duitsers omarmen!

In de afgelopen dagen is er landelijke aandacht geweest voor één zinsnede uit het 25 pagina’s tellende verkiezings- en actieprogramma van Winterswijks Belang. Die zinsnede was: “Vriendelijk zijn voor de Duitsers”. Die zinsnede is opgepakt door een journalist van de Telegraaf, de krant van de VVD. Geen idee hoe die journalist daar op attent is geraakt (of gemaakt). Veelzeggend is dat de zinsnede landelijk veel opzien heeft gebaard. We zijn geïnterviewd door TV Gelderland, door Radio 1 en zelfs Pownews is in Winterswijk geweest.

Waar gaat het ons om? Winterswijk heeft te maken met krimp en het winkelcentrum van Winterswijk heeft een winkelareaal en voorzieningen voor 70.000 inwoners, terwijl we maar 30.000 inwoners hebben. Ons winkelcentrum draait dus voor een belangrijk deel op bezoekers die van buiten Winterswijk naar ons winkelcentrum komen, en voor het grootste deel zijn dat Duitsers. Dit geldt overigens ook voor onze warenmarkt.

Het winkelcentrum en de warenmarkt van Winterswijk zijn uitermate belangrijk voor de aantrekkelijkheid en dus economie en dus werkgelegenheid in Winterswijk. Alleen al daarom moeten we zuinig zijn op al onze gasten, en dus ook op de grote groep Duitsers die ons winkelcentrum en de warenmarkt elke week weer bezoekt. We moeten ze welkom heten, omarmen, want het is niet vanzelfsprekend dat ze blijven komen.

Winterswijk moet blijven knokken om leefbaar te blijven, om aantrekkelijk te blijven en dan kunnen we niet achterover leunen. Ook het internet-winkelen neemt een steeds grotere vlucht, dus leegstand ligt op de loer, ook in ons mooie Winterswijk. En als leegstand eenmaal om zich heen grijpt, gaat het hard achteruit met ons mooie dorp. Vandaar de oproep van Winterswijks Belang om, vooral ook de grootste groep, Duitsers, te koesteren, te “omarmen”. Dat doe je niet door drukke zaterdagen aan te grijpen voor het uitdelen van extra parkeerbonnen, zeker niet als de verkeersaanwijzingen niet duidelijk zijn en/of als er te weinig parkeerplaatsen zijn. Daarnaast waarderen Duitsers het zeer om aangesproken te worden in hun eigen taal, maar steeds minder mensen en dus ook winkelpersoneelsleden spreken nog Duits. Het zijn maar een paar voorbeelden, het heeft te maken met klantvriendelijkheid, met klantgerichtheid, met ondernemerschap, met alert zijn op de toekomst van Winterswijk.

Winterswijks Belang heeft de toekomst en leefbaarheid van Winterswijk al in 2006 op de agenda gezet. Sindsdien hebben we flink geïnvesteerd in dat wat Winterswijk aantrekkelijk maakt, in dat wat Winterswijk onderscheidt van anderen. Zoals goede voorzieningen, beeldkwaliteit, het buitengebied, de Steengroeve, Villa Mondriaan en niet in de laatste plaats het winkelcentrum. We kunnen en mogen niet op onze lauweren rusten. Vandaar ook ons voorstel om de Duitsers periodiek te vragen naar hun mening over Winterswijk en dat wat voor hen nog verbeterd zou kunnen worden.

Onze oproep om vriendelijk te zijn voor de grootste groep Winterswijkse gasten, de Duitsers, heeft dus een duidelijke reden en een duidelijke context. Wij weten dat sommige media en andere partijen alleen geïnteresseerd zijn in liefst oneliners die voor opschudding kunnen zorgen, maar wij hopen dat de Winterswijkers weten en begrijpen waarom wij dit zo belangrijk vinden. Juist voor een bruisend Winterswijk!

Dan tot slot: Namens Winterswijks Belang heeft onze fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat deze week ongevraagd in de schijnwerpers gestaan van landelijke media. Wethouder Te Gronde heeft daarop via social media (en dus publiekelijk) de vraag gesteld of Henk Jan in deze de mening verkondigt van Winterswijks Belang, of als voorzitter van de winkeliersvereniging. Daarmee insinueert de heer Te Gronde een belangenverstrengeling die er niet is. Henk Jan Tannemaat heeft namens Winterswijks Belang de mening van WB gegeven en dat heeft hij keurig gedaan. Dat hij daarnaast ook voorzitter is van de winkeliersvereniging doet niet ter zake. Dat weet de heer Te Gronde maar al te goed en zou zich daarom verre moeten houden van dit soort praktijken. Wij adviseren de heer Te Gronde en zijn VVD om eens serieus naar het programma van Winterswijks Belang te kijken. De VVD kan daar nog heel wat van opsteken!