Soms bu-j te bange ( soms ben je te bang )


Na jarenlange discussie tussen gemeente, provincie en ProRail is eind maart definitief besloten welke drie van de vijf onbewaakte spoorwegovergangen op het traject Winterswijk- Aalten opgeheven gaan worden. Aanvankelijk zou de overgang aan de Huttenweg en één van de overgangen Veldhorstweg of Klandermansweg beveiligd worden en de andere drie ( waaronder Greversweg en Vreehorstweg) opgeheven. Dit alles met het doel de veiligheid op het spoor nog verder te verhogen.

Na aandringen van WB en andere fracties is er een overleg geweest met de belanghebbenden en de gemeente en is besloten de overgang aan de Klandermansweg op te heffen en een weg aan te leggen tussen de Klandermansweg en de Veldhorstweg. De overgang aan de Veldhorstweg wordt een bewaakte overweg.

Het afsluiten van de Greversweg vonden WB en de coalitiepartners VVD en PvdA geen goede zaak. De overgang aan de Greversweg wordt vele malen meer gebruikt dan de overgang aan de Huttenweg. Jan Oonk, commisielid van WB en schrijver van dit stuk, heeft op een dag gedurende vier uur het aantal overstekers op beide overgangen geteld. Hij heeft geconstateerd, dat er veel meer verkeer over de overgang van de Greversweg komt dan bij de Huttenweg (47 en 7).

In de Raadsvergadering van 27 februari 2019 hebben WB en twee van de drie coalitiepartijen (VVD en PvdA) aangegeven niet akkoord te gaan met de opheffing van de overgang aan de Greversweg. Enkele weken daarna gaf ProRail te kennen dat zij akkoord gaan met een brug over deze overgang en dat zij de helft van de  totale kosten  (€ 300.000,–) betalen. De andere helft is voor rekening van de gemeente. Hiermee hebben WB en de andere coalitiepartners hun eerste succes geboekt. Door te luisteren naar de Winterswijkers. Wees niet te bang en hou vast waarvoor je staat!

Jan Oonk, commissielid WB