Kies voor werkende politiek, kies WB

Winterswijks Belang is de enige lokale partij die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Veel Winterswijkers hebben zich verzameld in WB, jong en oud, links en rechts. Landelijk stemmen we allemaal verschillend. Van VVD tot GroenLinks. Dat maakt onze partij écht anders dan alle andere partijen. Wij steken zelf de handen uit de mouwen om dingen voor elkaar te krijgen.

Ook voor de aankomende periode zetten wij in op een duurzame, inclusieve samenleving. Een Winterswijk van iedereen, voor iedereen, met iedereen. Wij zullen zelf actie ondernemen om onze visie en ambities voor Winterswijk vorm te geven, zoals we dat ook in de afgelopen twaalf jaar hebben gedaan. Werkende politiek noemen wij dat!

Winterswijkers besturen Winterswijk.

Wij hebben ook de afgelopen periode weer goed naar u geluisterd. Omdat wij naast de politiek actief zijn op diverse fronten in de Winterswijkse samenleving weten wij wat er leeft en wat u beweegt.  Ons programma is dan ook een programma van Winterswijkers voor Winterswijkers. Bij het opstellen van dat programma hebben wij ons niets aan hoeven te trekken van landelijke partijen die ons voorschrijven hoe wij met Winterswijk om moeten gaan. Wij zijn Winterswijkers die knokken voor ons Winterswijk en daarin ons eigen plan trekken. Wij vinden het belangrijk dat Winterswijk wordt bestuurd door de Winterswijkers zelf, en niet door Den Haag of hun vertegenwoordigers in het lokale bestuur. Dat is niet hetzelfde.

Visie WB op Winterswijk.

Eén van de eerste dingen die wij in 2006 hebben gedaan toen wij een plek kregen in het bestuur van Winterswijk, was het ontwikkelen van een integrale visie op Winterswijk. En die visie hebben wij nog steeds. Inmiddels hebben wij laten zien dat deze visie ook tot iets leidt. De bouw van het GKC, de sportparken, de nieuwe basisscholen. En van recente datum de succesvolle nieuwbouw op locatie Morgenzon, het Prins Hendrikhuis, de plannen voor de Zonnebrink en het bedrijvenlandschap Slinge. Wij gaan dus niet alleen voor gewin op de korte termijn, maar zeker ook voor resultaten op de langere termijn. Dat kan alleen met uw steun. Het neerzetten van een visie voor Winterswijk was voor ons destijds één van de eerste prioriteiten. Hiermee is het fundament gelegd voor een duurzame, inclusieve samenleving. Op deze solide basis gaan we nu verder bouwen. Voor ons is het essentieel dat deze visie verder reikt dan maar één verkiezingsperiode. De kern van die visie is onveranderd, de invulling wordt telkens aan de eisen des tijds aangepast.

Hierbij maken wij geen scherp onderscheid tussen de verschillende groepen Winterswijkers zoals ouderen en/of jongeren. Winterswijk is immers van ons allemaal. Zo werken we samen aan een inclusieve samenleving, maar dat lukt alleen als Winterswijks Belang deel blijft uitmaken van de coalitie. En dat lukt weer alleen met uw steun.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de Winterswijkse samenleving mee kan doen en iets kan betekenen voor een ander of voor Winterswijk in het algemeen. Ook dat is Winterswijks Belang!