Het lidmaatschap van Winterswijks Belang kost 25 euro per persoon per kalenderjaar. Daarmee steunt u Winterswijks Belang en heeft u stemrecht in de Algemene Ledenvergadering(en).

Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij u de penningmeester van Winterswijks Belang uiterlijk 30 november schriftelijk laat weten dat u uw lidmaatschap per 31 december van hetzelfde kalenderjaar wenst te beëindigen.

Wilt u lid worden van Winterswijks Belang? Vul dan onderstaande gegevens in!

Aanmelden