Visie op Winterswijk

Eén van de eerste dingen die wij in 2006 hebben gedaan toen wij een plek kregen in het bestuur van Winterswijk, was het ontwikkelen van een integrale visie. En die visie hebben wij nog steeds. Inmiddels hebben wij laten zien dat deze visie ook tot iets leidt. Wij gaan niet voor gewin op de korte termijn, maar juist voor resultaten op de langere termijn. Dat kan alleen met uw blijvende steun. Het neerzetten van een visie voor Winterswijk was voor ons destijds één van de eerste prioriteiten. Hiermee is het fundament gelegd voor een duurzame, inclusieve samenleving. Op deze solide basis gaan we nu
verder bouwen. Voor ons is het logisch dat deze visie verder reikt dan maar één verkiezingsperiode. De kern van die visie is onveranderd, de invulling wordt telkens aan de eisen des tijds aangepast. Hierbij maken wij geen onderscheid tussen de verschillende groepen zoals ouderen en/of jongeren. Winterswijk is immers van ons allemaal. Zo werken we samen aan een inclusieve samenleving, maar dat lukt alleen als Winterswijks Belang deel blijft uitmaken van de coalitie. En dat lukt weer alleen met uw steun. Het kan wél!

Een duurzame, inclusieve samenleving, wat is dat volgens ons?

De kern van onze visie is een Winterswijk waarin iedereen prettig kan leven, werken en recreëren, maar dat is een open deur. Een visie hebben op de toekomst van Winterswijk betekent juist: nadenken over hoe je dat voor elkaar gaat krijgen.
Een visie hebben betekent ook dat je kijkt hoe je van “bedreigingen” een kans kunt maken voor Winterswijk (algemeen belang versus individueel belang, bedrijventerrein versus landschap). Een Winterswijk waarin het voor jong en oud goed toeven is. Een actief jongerenbeleid is net zo belangrijk als een actief ouderenbeleid. Een voorbeeld hierbij is de juiste huisvesting voor elke doelgroep. Een Winterswijk waar (ook in het centrum) ruimte is voor groen, frisse lucht en tijd voor elkaar.
Een goed voorbeeld is de realisatie van het Vrijheidspark en de Notaristuin. Een Winterswijk met toekomst. Die toekomst zullen we zelf moeten blijven definiëren en vormgeven. Werkgelegenheid, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, ontplooiingskansen, meedoen en onderlinge zorg en solidariteit staan daarin wat ons betreft centraal. Het kan wél!

Winterswijk is in trek!

Dat Winterswijk in trek is, komt door zaken die andere gemeenten niet hebben, zoals onder meer ons prachtige buitengebied, onze textielgeschiedenis, ons regionale koopcentrum inclusief de beste warenmarkt van Nederland. We zijn ook een toeristische trekker met dik 800.000 overnachtingen, gefaciliteerd door onze toeristische ondernemers. We hebben fijne voorzieningen zoals state-of-the-art sportaccommodaties, een mooie schouwburg, een rijk museumaanbod, zwembaden en heel belangrijk: ons SKB. Daarnaast hebben we mooie bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid waar we trots op zijn en tot slot: alles wat alles met elkaar verbindt: een rijk en actief verenigingsleven. Kortom, Winterswijk is in trek!

Een leefbaar Winterswijk vereist een ondernemende gemeente

Samen met u en vele anderen hebben we in de afgelopen 16 jaren een ingrijpende verandering op gang gebracht in het kijken naar Winterswijk. Dat ging soms gepaard met felle discussies, maar feit is dat Winterswijk er steeds meer de vruchten van plukt. Zo waren het Steengroevetheater, het BOS-project (herstel van de Bleekweide, de Olliemölle en het Strandbad), de stadstuinbouw, het Vrijheidspark, de ijsbaan en alle sportaccommodaties initiatieven van ons die wij met de steun van talloze inwoners en ondernemers gezamenlijk tot een succes hebben weten te maken waar heel Winterswijk trots op is.
Door dit alles staat Winterswijk in de regio maar ook daarbuiten inmiddels te boek als een aantrekkelijke gemeente waar veel gebeurt en waar het goed toeven is. Van groot belang in dit kader is dat Winterswijk een ondernemende gemeente is die desnoods zelf initiatieven neemt en projecten trekt.
Winterswijk moet actief en leefbaar blijven en dat doen we met z’n allen: inwoners, bedrijven en gemeente. We trekken daarin samen op, jong en oud, links en rechts, en als het nodig is dat de gemeente actie(s) onderneemt, dan zullen wij zorgen, dat dit gebeurt. De contacten met de verenigingen zoals ABH-City, Owin, de Horeca en marktvereniging zijn uitstekend en dat houden we graag in stand! Zo kijken wij nadrukkelijk ook naar Duitsland. Daarbij gaat het niet alleen om de Duitse bezoekers aan ons centrum, maar ook om de nauwe samenwerking op het gebied van werkgelegenheid en scholing. We hebben in de afgelopen 16 jaar veel geïnvesteerd in Winterswijk en dat heeft ons geen windeieren gelegd. We willen dan ook blijven investeren in voorzieningen die ons dorp ook in de toekomst aantrekkelijk houdt. Het kan wél!

Een leefbaar Winterswijk is een beter Winterswijk

De landelijke politiek drijft steeds meer weg van de burger als gevolg van het steeds maar weer niet nakomen van beloftes en het kijken naar het “partijbelang” en eigen kiezers pleasen. Het mooie van onze regio, de Achterhoek en zeker Winterswijk, is dat inwoners zich nog betrokken voelen met elkaar en naar elkaar omkijken. Het noaberschap zit ons in de genen.
Onderzoek laat zien dat de meeste mensen helemaal niet zo ontevreden zijn, veel minder moeite hebben met nieuwkomers dan vaak wordt geroepen en graag actief willen bijdragen aan een leefbare samenleving.