Visie, programma en acties Winterswijks Belang 2022-2026
Corona

Niemand had kunnen voorspellen wat er in de afgelopen periode op ons af zou komen. Het Coronavirus heeft een enorme impact gehad en heeft dat helaas nog steeds op het leven van alle Winterswijkers. Soms met ernstige gevolgen. Politiek is mensenwerk. De laatste twee jaar hebben we elkaar voornamelijk van achter het scherm gezien. Bij het nemen van belangrijke besluiten mis je het menselijk contact en het elkaar in de ogen kunnen kijken. Dit valt echter in het niet in vergelijking tot de zware werkomstandigheden van degenen die echt in de frontlinie staan. In deze visie en programma houden we te allen tijde rekening met de status van het virus. We houden ons aan de landelijke regels en voorschriften en doen, waar nodig, wat van ons verlangd wordt. We laten ons echter niet ontmoedigen in onze ambities en kijk op Winterswijk, zoals u van ons gewend bent en mag verwachten.

Kies voor werkende politiek, kies WB

Winterswijks Belang is dé lokale partij die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande. We zijn al sinds 2006 jaar onderdeel van de coalitie en kunnen dus trots zijn op 16 jaar bestuurservaring. Veel Winterswijkers hebben zich verzameld in WB, jong en oud, links en rechts. Landelijk stemmen we verschillend. Van VVD tot GroenLinks. Dat maakt onze partij écht anders dan alle andere partijen. Winterswijk zit als het ware in ons DNA. Wij steken zelf de handen uit de mouwen om dingen voor elkaar te krijgen. Voor de aankomende periode zetten wij opnieuw in op een duurzame,
inclusieve samenleving. Een Winterswijk van iedereen, voor iedereen, met iedereen. Wij zullen zelf actie ondernemen om onze visie en ambities voor Winterswijk vorm te geven, zoals we dat ook in de afgelopen 16 jaar hebben gedaan. Werkende politiek noemen wij dat.

Winterswijkers besturen Winterswijk

Omdat wij naast de politiek ook actief zijn op diverse fronten in de Winterswijkse samenleving, weten wij wat er leeft en wat u beweegt. Ons programma is dan ook een programma van Winterswijkers voor Winterswijkers. Bij het opstellen van dat programma hebben wij ons niets aan hoeven trekken van een landelijk hoofdbestuur dat ons voorschrijft hoe wij met Winterswijk om moeten gaan. Wij zijn Winterswijkers die knokken voor Winterswijk en daarin ons eigen plan trekken. Wij vinden het belangrijk dat Winterswijk wordt bestuurd door de Winterswijkers zelf, en niet door Den Haag of hun vertegenwoordigers in het lokale bestuur. Dat is niet hetzelfde.

(Toekomst)Visie WB op Winterswijk

Eén van de eerste dingen die wij in 2006 hebben gedaan toen wij een plek kregen in het bestuur van Winterswijk, was het ontwikkelen van een integrale visie. En die visie hebben wij nog steeds. Inmiddels hebben wij laten zien dat deze visie ook tot iets leidt. Wij gaan niet voor gewin op de korte termijn, maar juist voor resultaten op de langere termijn. Dat kan alleen met uw blijvende steun. Het neerzetten van een visie voor Winterswijk was voor ons destijds één van de eerste prioriteiten. Hiermee is het fundament gelegd voor een duurzame, inclusieve samenleving. Op deze solide basis gaan we nu
verder bouwen. Voor ons is het logisch dat deze visie verder reikt dan maar één verkiezingsperiode. De kern van die visie is onveranderd, de invulling wordt telkens aan de eisen des tijds aangepast. Hierbij maken wij geen onderscheid tussen de verschillende groepen zoals ouderen en/of jongeren. Winterswijk is immers van ons allemaal. Zo werken we samen aan een inclusieve samenleving, maar dat lukt alleen als Winterswijks Belang deel blijft uitmaken van de coalitie. En dat lukt weer alleen met uw steun. Het kan wél!

“Natura2000 gebieden zijn essentieel voor Winterswijk.”

Een duurzame, inclusieve samenleving, wat is dat volgens ons?

De kern van onze visie is een Winterswijk waarin iedereen prettig kan leven, werken en recreëren, maar dat is een open deur. Een visie hebben op de toekomst van Winterswijk betekent juist: nadenken over hoe je dat voor elkaar gaat krijgen.
Een visie hebben betekent ook dat je kijkt hoe je van “bedreigingen” een kans kunt maken voor Winterswijk (algemeen belang versus individueel belang, bedrijventerrein versus landschap). Een Winterswijk waarin het voor jong en oud goed toeven is. Een actief jongerenbeleid is net zo belangrijk als een actief ouderenbeleid. Een voorbeeld hierbij is de juiste huisvesting voor elke doelgroep. Een Winterswijk waar (ook in het centrum) ruimte is voor groen, frisse lucht en tijd voor elkaar.
Een goed voorbeeld is de realisatie van het Vrijheidspark en de Notaristuin. Een Winterswijk met toekomst. Die toekomst zullen we zelf moeten blijven definiëren en vormgeven. Werkgelegenheid, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, ontplooiingskansen, meedoen en onderlinge zorg en solidariteit staan daarin wat ons betreft centraal. Het kan wél!

Winterswijk is in trek!

Dat Winterswijk in trek is, komt door zaken die andere gemeenten niet hebben, zoals onder meer ons prachtige buitengebied, onze textielgeschiedenis, ons regionale koopcentrum inclusief de beste warenmarkt van Nederland. We zijn ook een toeristische trekker met dik 800.000 overnachtingen, gefaciliteerd door onze toeristische ondernemers. We hebben fijne voorzieningen zoals state-of-the-art sportaccommodaties, een mooie schouwburg, een rijk museumaanbod, zwembaden en heel belangrijk: ons SKB. Daarnaast hebben we mooie bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid waar we trots op zijn en tot slot: alles wat alles met elkaar verbindt: een rijk en actief verenigingsleven. Kortom, Winterswijk is in trek!

Een leefbaar Winterswijk vereist een ondernemende gemeente

Samen met u en vele anderen hebben we in de afgelopen 16 jaren een ingrijpende verandering op gang gebracht in het kijken naar Winterswijk. Dat ging soms gepaard met felle discussies, maar feit is dat Winterswijk er steeds meer de vruchten van plukt. Zo waren het Steengroevetheater, het BOS-project (herstel van de Bleekweide, de Olliemölle en het Strandbad), de stadstuinbouw, het Vrijheidspark, de ijsbaan en alle sportaccommodaties initiatieven van ons die wij met de steun van talloze inwoners en ondernemers gezamenlijk tot een succes hebben weten te maken waar heel Winterswijk trots op is.
Door dit alles staat Winterswijk in de regio maar ook daarbuiten inmiddels te boek als een aantrekkelijke gemeente waar veel gebeurt en waar het goed toeven is. Van groot belang in dit kader is dat Winterswijk een ondernemende gemeente is die desnoods zelf initiatieven neemt en projecten trekt.
Winterswijk moet actief en leefbaar blijven en dat doen we met z’n allen: inwoners, bedrijven en gemeente. We trekken daarin samen op, jong en oud, links en rechts, en als het nodig is dat de gemeente actie(s) onderneemt, dan zullen wij zorgen, dat dit gebeurt. De contacten met de verenigingen zoals ABH-City, Owin, de Horeca en marktvereniging zijn uitstekend en dat houden we graag in stand! Zo kijken wij nadrukkelijk ook naar Duitsland. Daarbij gaat het niet alleen om de Duitse bezoekers aan ons centrum, maar ook om de nauwe samenwerking op het gebied van werkgelegenheid en scholing. We hebben in de afgelopen 16 jaar veel geïnvesteerd in Winterswijk en dat heeft ons geen windeieren gelegd. We willen dan ook blijven investeren in voorzieningen die ons dorp ook in de toekomst aantrekkelijk houdt. Het kan wél!

“Wooow wordt het nieuwe culturele hart van Winterswijk.”

Een leefbaar Winterswijk is een beter Winterswijk

De landelijke politiek drijft steeds meer weg van de burger als gevolg van het steeds maar weer niet nakomen van beloftes en het kijken naar het “partijbelang” en eigen kiezers pleasen. Het mooie van onze regio, de Achterhoek en zeker Winterswijk, is dat inwoners zich nog betrokken voelen met elkaar en naar elkaar omkijken. Het noaberschap zit ons in de genen.
Onderzoek laat zien dat de meeste mensen helemaal niet zo ontevreden zijn, veel minder moeite hebben met nieuwkomers dan vaak wordt geroepen en graag actief willen bijdragen aan een leefbare samenleving.

In ons vorige verkiezingsprogramma hebben we uitvoerig en gedetailleerd per programma onze visie neergelegd. We zijn er ons terdege van bewust dat in de politiek samenwerken een vereiste is, waardoor we nu in ons programma ruimte willen overhouden voor andere opvattingen. Dus bij WB geen dichtgetimmerd programma. We bieden ruimte aan ALLE politieke partijen om over een aantal onderwerpen die ons allemaal bezighouden het gesprek te voeren. De doelen zijn helder, de weg er naar toe bepalen we samen. Omdat we afgelopen jaren goed naar u geluisterd hebben zijn er een aantal speerpunten die volgens ons belangrijk zijn en blijven:

De betrokkenen paragraaf 2.0.

Het is 16 jaar geleden dat WB de betrokkenen paragraaf heeft geïntroduceerd. Trots zijn we op de voor Winterswijk bekende inspraakmogelijkheid: de charette. De charrettes over WoooW en de manier waarop de centrumvisie is vormgegeven, namelijk MET betrokkenen samen en nog belangrijker, van onderaf, zijn echt succesvol gebleken. WB wil dit instrument vaker en breder inzetten in de aankomende periode. Betrokken worden en meepraten wil echter niet altijd zeggen dat men gelijk krijgt. Het proces mag ook niet worden gekaapt, dat zien we momenteel nog wel eens gebeuren. Het gaat vaak niet meer om de inhoud, maar alleen nog over het proces. En dan is meepraten alleen zeggen dat zaken niet goed zijn onderzocht omdat je het niet eens bent met de uitkomst. Dit is niet waarvoor de betrokkenen paragraaf is bedoeld. Zeker niet nu er een geheel nieuwe omgevingswet vanuit landelijk beleid aan komt. Dus we staan voor meer en betere inspraak bij plannen aankomende periode. Een burgerpanel opzetten is dan ook essentieel. Het kan wél!

Ruimtelijke ontwikkeling in de kern met Cultuur en Groen

Wij zijn voor een ruimtelijke ontwikkeling die past bij het karakter en de schaal van Winterswijk en die een positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid en dus toekomst van Winterswijk. Verschillende stakeholders (zoals ABH City, de marktvereniging,  de gemeente, Horeca Winterswijk) werken al jaren uitstekend samen. Dat is de basis voor de succesvolle Winterswijkse aanpak. Dat we hierbij dankbaar gebruik maken van 100% Winterswijk moge duidelijk zijn. Hiermee onderscheiden we ons van menige andere gemeente. Stilstand is achteruitgang: dus u mag van ons verwachten dat we ons blijven inzetten. Vandaar dat wij ook echt werk gaan maken van de momenteel belabberde situatie rondom het geld kunnen pinnen en storten. Dit is een grote ergernis van veel inwoners! De ingezette stedelijke herverkaveling heeft al een aantal pijnpunten in het dorp opgelost en WB zal zich sterk maken voor het blijven inzetten van dit succesvolle instrument. Een mooi voorbeeld hiervan is het Cultuurkwartier, WoooW.
WoooW biedt een enorme gelegenheid om een aantal zaken met elkaar te verbinden: eigentijds muziek- en cultuuronderwijs, een moderne bibliotheek met digitaal informatiepunt van de overheid, een fantastische plek om te wonen (circa 80 woningen), een heerlijke groene oase die verbinding heeft met de Notaristuin en Vrijheidspark en een belangrijke toevoeging aan ons winkelcentrum. Die zo gecreëerde groene long is tevens een belangrijk element om hittestress tegen te gaan.
En niet onbelangrijk: naast de 200 parkeerplaatsen op de Zonnebrink voor lang parkeren komen hier parkeerplaatsen voor kort parkeren voor kleine boodschappen in ons centrum. En deze ontwikkeling is ook nog eens geheel vanuit betrokken inwoners zo vormgegeven, via de eerder genoemde charette. Het kan wél!

“Er moeten voldoende en werkende(!) pinautomaten zijn in Winterswijk.”

Duurzame ontwikkeling centraal

Belangrijk vertrekpunt voor ons is dat wij de wereld die wij bewonen en benutten slechts te leen hebben. Gepast en vooral verstandig omgaan met deze wereld blijft een noodzaak. We moeten stoppen om alleen maar over duurzaamheid te praten, maar we moeten duurzaam leven! Bij alles wat we doen in Winterswijk zal duurzaamheid een rol moeten spelen.
Bewustwording is hierbij voor ons allemaal de eerste stap. Natuurlijk zijn we al begonnen met afvalscheiding, het opstellen van een energiemix en het verstrekken van duurzaamheidsleningen, dit is echter slechts een begin. Het is inmiddels 2022 en we vinden dat er nu grotere stappen moeten worden gezet. Het stoort ons dat hierbij de regie en visie vanuit Den Haag ontbreekt.
Om energieneutraal te worden in 2030 zouden 4 windmolens bij Gaxel helpen bij het realiseren van dit doel. De Regionale Energiestrategie (RES) die we in de Achterhoek met elkaar hebben aangenomen, laat zien dat deze plek de enige locatie is voor windmolens. We gaan graag in gesprek om dit doel te bereiken. Het mag niet bij loze beloftes blijven: het kan wél!

Sport, kunst en cultuur

Wij zijn altijd van mening geweest dat sport, kunst en cultuur van essentieel belang zijn voor een gezonde, hechte samenleving. Het is zaak dat iedere inwoner gebruik maakt van onze geweldige faciliteiten. Ongeacht leeftijd, financiële positie of lichamelijke en geestelijke gesteldheid. We betalen deze voorzieningen met zijn allen dus zijn ze ook van ons allen. Een initiatief dat WB omarmt is het realiseren van een bezoekerscentrum bij de steengroeve, een mooie slechtweervoorziening met een educatief element voor jong en oud bij uitstek. De uitwerking van de museumvisie gaat veel moois opleveren,
de Winterswijkse musea kunnen rekenen op de steun van WB bij het uitwerken en uitvoeren van de visie. Hetzelfde geldt ook voor Theater De Storm, een belangrijke voorziening voor Winterswijk en een trekker in de omgeving. Met name voor zwembad Jaspers zal een duurzame en bestendige oplossing gevonden moeten worden. Het kan wél!

“Handen af van het SKB.”

Fusie: nee! Samenwerking in de Achterhoek? Graag!

Natuurlijk zijn wij met z’n allen in de eerste plaats Winterswijker. En dat blijven we! Opschaling naar een gemeente ‘groot Achterhoek’ zien wij absoluut niet zitten. Dit zou de kloof tussen inwoners en het bestuur alleen maar vergroten. Wij zijn er in eerste instantie voor u als inwoner. Winterswijk is tegelijkertijd ook geen eiland en kan in haar eentje geen vuist maken naar Arnhem, laat staan naar Den Haag. Samenwerking binnen de Achterhoek onder het motto ‘samen staan we sterk’ is dan ook een must. De samenwerking in het sociaal domein en de basismobiliteit zijn hiervan mooie voorbeelden. We
zullen echter op veel meer vlakken moeten gaan samenwerken. WB zal hier altijd het voortouw nemen.

Ons prachtige buitengebied

Dat Winterswijk gezegend is met een uniek buitengebied, een eersteklas toeristische trekker weten we allemaal. We zullen bijzonder zuinig moeten zijn op dit erfgoed waarbij we ons steeds moeten realiseren dat ons buitengebied niet alleen natuurschoon is, maar ook een bron van inkomen. Zowel voor de toeristische als de agrarische sector. Economie en ecologie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dat schept mogelijkheden, maar ook verplichtingen.
Winterswijks Belang blijft voorstander van een beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied met aandacht voor biodiversiteit. Voor ons staat voorop dat bij de ontwikkeling van dit plan er een goed evenwicht zal zijn tussen de eerder genoemde economie en ecologie. Natuur en ondernemen kunnen prima samengaan, maar vragen wel om integraal afgestemd beleid en goede samenwerking. Dit gaat niet vanzelf: iedereen zal zich hiervoor moeten inzetten en oog moeten hebben voor het grote geheel. We blijven groot voorstander van de gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met de provincie. Aan Natura2000 gebieden mag nooit worden getornd, daarnaast vinden we dat het onprettige gezicht van kapot gespoten geel grasland door glyfosaat-gebruik verboden moet worden. Het kan wél!

Sociaal domein

De afgelopen jaren zijn we enorm druk geweest met de kanteling binnen het sociaal domein. Veel taken van de rijksoverheid zijn overgeheveld naar ons als gemeente. Maar dat is volgens WB slechts het begin. Nu gemeenten, veel meer dan vroeger, zelf aan het roer staan ontstaat er meer ruimte om eigen beleid te voeren. WB wil van deze ruimte gebruik blijven maken om zijn grote ambitie waar te maken: Armoede Winterswijk uit in 2040. De start is gemaakt waarbij het fundament is gelegd in de vorm van een armoede symposium. Daarnaast zal WB geïnteresseerd blijven kijken naar de eventuele mogelijkheden van een basisinkomen. WB zal zich aankomende 4 jaar nadrukkelijk inzetten om echt werk te maken van deze belangrijke opgave. Twee belangrijke uitgangspunten de aankomende 4 jaar: De Post moet blijven en de opgerichte stichting Platform Armoedevrij Winterswijk moet een grotere, zelfstandige rol krijgen in deze opgave. Natuurlijk is dit ambitieus, maar wij denken dat het kan en vooral dat het moet. Het kan wél!

Handen af van het SKB!

Een belangrijk speerpunt van WB is ons ziekenhuis. De gezondheidszorg is sterk in beweging, wat ook van invloed is op de toekomst van het SKB. Wij willen dat ons ziekenhuis blijft en een zo breed mogelijk pakket aan diensten blijft bieden. Zorg dichtbij is het belangrijkste. Niemand had verwacht dat we de geplande fusie konden terugdraaien… Dit laat de kracht zien van het collectief en hoe verbonden we zijn als Winterswijkers. Als de nieuwbouwplannen in Doetinchem een rechtstreekse bedreiging gaan vormen voor een zelfstandig SKB zijn we bereid om gerechtelijke stappen te ondernemen. Daarnaast willen we een opleiding voor verpleging op MBO en HBO niveau opstarten: een essentieel onderdeel van ons plan voor het
behoud van het SKB in de Achterhoek. Het kan wél!

Werken en ondernemen in Winterswijk

Om voor Winterswijk een gezonde toekomst te waarborgen moeten we zuinig zijn op onze industrie en handel. Hier wordt een belangrijk deel van de werkgelegenheid die wij zo hard nodig hebben gecreëerd en gewaarborgd. We moeten ons realiseren dat bedrijven van buiten niet gemakkelijk zullen verhuizen naar Winterswijk. Daarvoor hebben we per slot van rekening ook de Laarberg. We zullen als het aan ons ligt, bestaande bedrijven optimaal moeten faciliteren en tegelijkertijd alle ruimte moeten bieden aan startups en aan gewenste uitbreidingsmogelijkheden. Dit gebeurt eerst op bestaande bedrijventerreinen, maar met de keuze voor uitbreiding aan de Misterweg borgen we tevens een goed vestigingsklimaat voor onze lokale ondernemers voor aankomende 20 jaar. Het kan wél!

Wonen in Winterswijk

Wonen in Winterswijk is fantastisch. Met alle voorzieningen en natuur en ruimte om ons heen is het een voorrecht. Wonen in Winterswijk moet echter ook bereikbaar en betaalbaar zijn. Daarom zetten we in op de bouw van voldoende en betaalbare woningen voor onze jongeren. Daarbij moeten we echt oog hebben voor nieuwe concepten en woonvormen. Het heeft voor WB echt prioriteit! Daarnaast geldt dit ook voor andere doelgroepen zoals de Knarrenhof of de Molukse gemeenschap. Laten we nou eens echt werk maken van deze initiatieven en wensen. Het kan wél!

Bereikbaar Winterswijk

Onze ligging in de Achterhoek maakt bereikbaarheid extra belangrijk. De sneltrein Apeldoorn-Winterswijk moet daarom ook overdag gaan rijden. Daarnaast zal de N18 over de gehele afstand verbreed moeten worden naar een dubbele rijbaan. Op deze manier blijven we aangesloten en onze industrie en koopcentrum snel bereikbaar. Zandwegen blijven voor WB zandwegen en worden niet verder versteend. Ze horen bij Winterswijk. Goed, frequent en afgestemd onderhoud is hierbij essentieel.

“Als lijsttrekker ben ik ervan overtuigd dat met dit verkiezingsprogramma een aanzet is gegeven voor een nieuwe periode met WB in de coalitie.
De afgelopen zestien jaar heeft u kunnen zien dat we doen wat we beloven en dat mag u ook de komende vier jaar van ons verwachten!
Het kan wél!”