Noodkreet OWIN: stem slim!

WINTERSWIJK – overgenomen van de OWIN
Dit is een noodkreet van OWIN, de Ondernemerskring Winterswijk. Wij zijn mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven, die hun krachten bundelen. Wij proberen problemen die we zien (ontstaan) snel op te lossen. In de ruim vijftig jaar dat OWIN bestaat, hebben we nog geen groter gevaar voor het bedrijfsleven in Winterswijk meegemaakt, dan het huidige gebrek aan vrije bedrijfskavels.