WB stelt zich voor: Gea Oonk

WINTERSWIJK – door redactie

Ik ben Gea Oonk, 56 jaar, geboren en getogen in Winterswijk en werkzaam als kwaliteitsmedewerker in de ziekenhuisapotheek van het SKB.
Ik sta op de lijst van WB omdat ik mij wil inzetten voor een toekomstbestendig Winterswijk. Dat bereiken we niet door continu de hand op de knip te houden of door ontwikkelingen tegen te gaan. Ik vind het belangrijk dat we investeren in goede voorzieningen, goed onderwijs en voldoende woningbouw voor starters, omdat de jeugd zich blijvend moet kunnen binden aan ons mooie dorp. Een dorp, waarin wat WB betreft ruim aandacht is voor klimaat en biodiversiteit, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Een toekomstbestendig Winterswijk: het kan wél!