Vorige week heeft de gemeenteraad de begroting goedgekeurd van onze gemeente.

Voor aankomende vier jaar betekent dit dat we een sluitende begroting presenteren.

En daar zijn we trots op! We hebben namelijk de lat hoog gelegd voor U en onszelf. Zo gaan we verder met de plannen voor woningbouw voor jong en oud op Tuunterveld en buurt Narcisstraat. Hebben we geld gereserveerd voor WoooW, appartementen en de nieuwe muziekschool en bibliotheek en plek voor de Winterswijkse Uitdaging, extra geld voor Stichting Present, de Winterswijkse Uitdaging en Humanitas en extra middelen om Winterswijk beter drempelvrij te maken. We investeren in de nieuwbouw van verouderde basisscholen. Dat gaat een flink aantal jaren duren, maar onderwijs in veilige, duurzame schoolgebouwen is de basis waar ieder kind in Winterswijk recht op heeft.

We geloven dat het belangrijk is om te blijven investeren in mensen, in inwoners van Winterswijk. Omdat iedere inwoner, jong of oud, rijk of arm, goed of slecht ter been, ziek of gezond zich thuis moet voelen in Winterswijk. Met voldoende ruimte en plekken om te wonen, met goede mogelijkheden als u een hulpvraag heeft, met een plek om muziek te maken of te leren, zowel in je ééntje maar ook met je muziekvereniging, met een goed bereikbare bibliotheek voor een kop koffie en een krantje of een goed gesprek. Met plekken waar je kunt leren of je hobby kunt uitoefenen met je vrienden. Jezelf kunt zijn.

Goede gesprekken zijn belangrijk. We moeten oog hebben voor ALLE inwoners van Winterswijk. Of u nou in het centrum woont of in het buitengebied, laten we blijven praten en werken aan oplossingen voor problemen, want die zijn er ook.

En ja, het oplossen van problemen kost geld. En stelt ons voor keuzes. Maar het doel is altijd Winterswijk en haar inwoners. Weet u een fijnere plek om te wonen en te werken?