Wat zijn we trots op onze leden van het eerste uur Henk Jan Tannemaat (wethouder) en Erwin te Selle (raadslid) van Winterswijks Belang. Vrijdag 24 april jl. werden zij – digitaal – door burgemeester Joris Bengevoord koninklijk onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. De daadwerkelijke uitreiking vindt om begrijpelijke redenen later in dit jaar plaats.

Hun beider rol in de Winterswijkse samenleving werd als volgt omschreven:
Erwin te Selle  is sinds 1985 actief voor de Winterswijkse Watersportvereniging, o.a. als trainer en penningmeester. Vanaf de oprichting in 2000 is hij ook penningmeester van de Stichting Behoud Strandbad. Daarnaast is hij sinds 2006 raadslid voor Winterswijks Belang en is hij sinds 2013 actief als corsobouwer en verkeersregelaar bij corsoclub De Genieters. Ook is hij vrijwilliger bij de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk.

Henk Jan Tannemaat was van 2006 tot  half februari 2020 lid van de gemeenteraad namens Winterswijks Belang. Vanaf eind december 2012 was hij tevens fractievoorzitter. Van 25 april 2014 tot 29 maart 2018 was hij voorzitter van de commissie Ruimte en vanaf begin november 2017 was hij waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Daarnaast was hij voorzitter van ondernemersvereniging ABH-City, bestuurslid van de Vereniging Volksfeest Winterswijk en president van de Nederlandsche Tafelronde.

Namens Winterswijks Belang van harte gefeliciteerd!