Plan Wooow – door Jan Pleiter

Het belangrijkste onderwerp was het Cultuurkwartier/Wooow: nagenoeg hetzelfde plan als 1,5 jaar geleden is aangenomen. WB is blij dat de drie cultuurpartners nu definitief een gezamenlijke toekomst hebben.

Zorgelijk blijft het parkeerprobleem.

Waar komen de parkeerplaatsen in het gebied voor de muziekschool, de Wuh, de bibliotheek, de 40 woningen, de 1600 m2 extra detailhandel, de huidige detailhandel en de huidige bewoners?

De motie van WB, waarin ook om borging van het huidige aantal centrumparkeerplaatsen in het gebied gevraagd werd, is door alle andere partijen verworpen. 

Kort voor de behandeling van de kadernota  is een groot tekort in de begroting van 2024 bekend gemaakt.

Ook WB constateert dat het sociaal domein overspoeld wordt door landelijke regelingen. Deze ontwikkeling mag onze gemeente niet gaan beperken. 

WB omarmt het idee om de afspraken met zorgaanbieders tegen het licht te houden. Ook de inhoud van het beleid gaat bekeken worden: doen we wel de goede dingen? 

Voor de komende jaren heeft de centrale overheid nog geen duidelijkheid verschaft over vergoedingen. Het college laat zich hier onterecht door leiden, want door juist slim te investeren kun je structurele kosten omlaag brengen. Daarnaast is het goed dat de gemeente anticyclisch investeert. Dat heeft WB altijd gedaan.