Onderzoeksrapporten sociaal domein – door Jan Pleiter

Laten we beginnen met goed nieuws. Het woningbouwplan Parallelweg-Narcisstraat is goedgekeurd en het driehoeks-initiatief Spoorbosje-Dingstraat-Busremise is op de rails gezet door budget beschikbaar te stellen.

Dat is goed nieuws. Maar er is ook een niet uit te leggen situatie ontstaan.

Winterswijks Belang wil dat onderzoeksrapporten die gemaakt zijn over de tarieven van het sociaal domein openbaar worden. Wij willen namelijk niet accepteren dat het vertrouwelijke karakter van de onderzoeksrapporten elke discussie of uitleg over de kosten van het sociaal domein lam legt.

En natuurlijk zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Maar als er niet voldoende geld beschikbaar is, en als er ook nog eens mismanagement zou kunnen zijn, en als wij als raadsleden dat niet kunnen of mogen uitleggen aan onze kiezers, aan onze inwoners…. dan is dat voor WB een brug te ver.

Onze verenigingen, onze cultuur- en sportpartners, onze gemeentelijke organisatie: zij kunnen de financiële dreun uit het sociaal domein niet aan. Wij willen als Winterswijks Belang dan op zijn minst een uitleg kunnen geven..

De motie, die WB samen met Voor Winterswijk heeft ingediend om de onderzoeksrapporten openbaar te maken, is verworpen door alle andere partijen.