Regie Groenloseweg – door Jan Pleiter

De raadsvergadering had toch weer allerlei wendingen ondanks een vrijwel lege agenda.

Zo was er de benoeming van dhr. Stammers van VW (van harte gefeliciteerd!). Van een andere orde waren de vragen die wij als fractie van WB opnieuw stelden aan het College. We proberen namelijk de regie over het proces van de herinrichting van de Groenloseweg helder te krijgen: wat wordt nu de werkelijke breedte van de weg? Waarom voert de wethouder het raadsbesluit niet uit? Maar vooral: waarom meldt de wethouder dit niet bij de raad? Onze treurige conclusie: de wethouder is de regie kwijt. Hij kan en wil hier overigens niet op antwoorden. Wordt zeker vervolgd.

Het bestemmingsplan voor Aardewerk de Stegge in Kotten is terug naar de tekentafel, omdat de toepassing van de omgevingsvisie voor het buitengebied is doorgeschoten. Het bestemmingsplan faciliteerde naar de mening van de volledige raad teveel het individuele belang en niet het Winterswijks belang. Door unaniem een richtinggevende motie aan te nemen kan er een nieuw proces gestart worden en houdt Aardewerk de Stegge zicht op legalisatie. Verrassend? Laten we zeggen dat het bijzonder is: de volledige raad stemt eigenlijk tegen een collegebesluit, maar geeft de initiatiefnemer de ruimte om het opnieuw te doen.