Mandaat industrieterrein naar College – door Jan Pleiter

De keuze voor het nieuwe industrieterrein in Winterswijk wordt niet meer door de gemeenteraad gemaakt. U leest het goed!
Het college gaat nu over de uiteindelijke locatie. Het grootste verkiezingsonderwerp van een jaar geleden wordt weggemoffeld. Niemand hoeft meer te zeggen in de politieke arena: “Dat is de beste plek voor een industrieterrein in ons buitengebied. Sorry mensen, maar dit is onze keuze!” Alle coalitiepartijen én Morgen vinden dit prima en stemden voor deze teleurstellende aanpak.
Samen met D’66 en VVD stemde Winterswijks Belang tegen.

Ook treffend is dat de grootste verkiezingsbelofte van Voor Winterswijk niet wordt nagekomen. Er gaat GEEN streep door het zoekgebied Misterweg. Onbegrijpelijk gezien de grote woorden die eerder zijn uitgesproken.

Tot slot hebben we naar aanleiding van onze schriftelijke vragen ook aandacht gevraagd voor de herinrichting van de Groenloseweg. Een mooi voorlichtingsfilmpje laat een weg zien die 3 meter smaller is dan afgesproken: 5,8 meter. In een aangenomen VW-amendement staat namelijk een breedte vermeld van 8,8 meter. De voorgestelde situatie is levensgevaarlijk voor bijvoorbeeld fietsers, maar ook vrachtwagens kunnen elkaar niet passeren. Het college heeft nog geen verklaring voor het niet uitvoeren van het amendement en komt hier op terug. Wordt vervolgd.