Verbinden, verbinden, verbinden – door Jan Pleiter

“Verbinden, verbinden en verbinden!” Dat was onze afsluitende boodschap in de afgelopen raadsvergadering.
In de aanloop naar deze raadsvergadering is ons amendement over de Herinrichting van de Markt en Torenstraat door gewaardeerd werk van collega Prinsen (CDA) aangevuld en ook mede-ingediend door VW, CDA, D66 en VVD.

Ook al hebben niet alle partijen precies hetzelfde einddoel voor ogen, wel is er nu een kwaliteitsimpuls gegeven aan het proces. Er wordt eerst breder gekeken naar de effecten van een herinrichting, ook de verkeerssituatie rondom het Vrijheidspark wordt meegenomen in de keuze voor een doorgaande route over de markt (mobiliteitsplan). Er worden meerdere scenario’s ontworpen en het parkeren op de markt wordt niet zómaar verkwanseld.

Dit was de eerste raadsvergadering zonder Erwin te Selle, die zijn raadslidmaatschap niet meer kan combineren met zijn werk. Het zijn grote schoenen om te vullen als je voorganger 17 jaar ervaring had. De fractie van WB is dan ook zeer tevreden, dat haar inzet voor de herinrichting van de markt heeft geleid tot uitstel, bezinning, verdieping én verbinding.

Wij willen tot slot onze dank uitspreken naar de betrokken inwoners van Winterswijk voor hun input en betrokkenheid tijdens het participatietraject.