Motie CDA, reactie WB

WINTERSWIJK-WOOLD – door Tim Jonker

(voordracht als in de raad)

Wij willen het bij deze motie niet hebben over stikstof of melkquota of mestquota. Wij gaan daar ook helemaal niet over. Wij begrijpen dat grootschalig ondernemen in deze sector met jaarlijks veranderende regels bijna niet te doen is.

Grote investeringen in jaar 1 zijn bedrijfsmatig misschien een goede keus. Maar twee jaar later zijn deze investeringen door veranderend beleid een strop geworden. Zo kun je niet ondernemen of een zeker bestaan opbouwen. Door het decennia lang niet durven maken van echte en eerlijke keuzes zijn we nu hier beland. Pappen en nathouden beleid vanuit de landelijke VVD en CDA.

Ja, boeren zijn onmisbaar in onze voedselvoorziening. Maar deze topzware agrarische industrie produceert vooral voor de export. 8,8 miljard euro aan vlees in 2020. Wederom de grootste exporteur van Europa. En dit exportoverschot is de jaren daarvoor alleen maar gegroeid (Bron: CBS).

We importeren veevoer, we exporteren het vlees en blijven letterlijk met de shit zitten.

Onder aan de streep gaat het erover dat er een duurzame oplossing, voor zowel de agrarische ondernemer, voor de natuur en voor de afnemende biodiversiteit wordt gevonden.

En voorzitter daar doet deze motie niks aan, de zaken die benoemd zijn in deze motie staan zo al in het plan vanuit Den Haag en of de provincies. En de andere zaken benoemd in deze motie doen afbreuk aan de natuur en biodiversiteit in onze gemeente en daar zullen wij nooit voorstemmen.

Voorzitter,

Geef de boeren nou eens een echte stip op de horizon. Een toekomst van natuur inclusieve landbouw. En hou op met pappen en nathouden.

Wij zullen daarom niet voor deze motie stemmen.

Dank voorzitter.