Huisvesting arbeidsmigranten

WINTERSWIJK – door Jan Pleiter

Centraal stond de huisvesting van arbeidsmigranten: de bouw van grote wooncomplexen voor 150 mensen. Zo groot als bijvoorbeeld de Berkhof. Bedoeld voor alleen arbeidsmigranten. Met apart toezicht, speciale leef- en woonregels en geen integratie.

Wij hebben gepleit om dit onderwerp van de agenda te halen, omdat er onduidelijkheid is over neveneffecten, locaties, grootte, tweederangsburgers, behoefte én omdat er een gebrek is aan woningen voor Winterswijkse inwoners. Er is geen urgentie en het past niet bij de Winterswijkse maat.

Wij wilden meer meegenomen worden in de afwegingen en de achtergronden die aan de beleidsnotitie ten grondslag lagen. Uiteindelijk steunde alleen de fractie van Morgen ons verzoek.
Zelden is zo’n delicaat onderwerp, zó snel door de procedure gegaan. Geen overleg met de inwoners van Winterswijk. Maar snel ging het deze raadsvergadering niet: de meeste fracties hadden terecht veel vragen en bedenkingen. Een citaat van de coalitie deze avond: ‘Wij varen in de mist.’ Toch is de meerderheid van de raad na een mondelinge beantwoording van de vragen (die ook weer veel vragen hebben opgeroepen) overtuigd geraakt dat dit de goede weg is.

Winterswijks Belang houdt haar hart vast, want wij vinden dat dit niet bij de Winterswijkse maat past.