Overzichtskaart – door Jan Pleiter

In deze raadsvergadering ging het vooral over de randvoorwaarden voor de hernieuwde locatiekeuze van het nieuwe Winterswijkse bedrijventerrein. Het College wil dat er op een zorgvuldige én transparante wijze wordt gezocht naar een geschikte locatie.
Het College wil ook dat zo’n randvoorwaarde duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd moet worden. Zorgvuldig en transparant. Goede uitgangspunten!

Er zijn in totaal 7 randvoorwaarden en daarom zijn er ook 7 belangrijke kaarten gemaakt.
Op elke kaart staan de gebieden ingekleurd die niet meer mee doen.

Het verbaast de fractie van WB echter dat er van alle randvoorwaarden SAMEN géén overzichtskaart gemaakt is.
Het is het College gelukt om onze pogingen om zo’n kaart boven water te krijgen te dwarsbomen. Maar het ging toch om transparantie en zorgvuldigheid? Het is toch niet zo dat het College zolang mogelijk de raad en de burgers in het ongewisse wil laten over de mogelijke locaties voor een bedrijventerrein?

De fractie van WB heeft een nare afdronk overgehouden. En dat gaat over een kaartje. Een belangrijk kaartje dat niet gemaakt mocht worden.

Het amendement dat WB (samen met het CDA) heeft ingediend om rekening te houden met een eventuele uitleglocatie voor woningbouw is gelukkig wel unaniem door de raad aangenomen.