WB stelt zich voor: Vlok van Harten

WINTERSWIJK – door redactie

Ik ben Vlok van Harten en ik sta op de lijst van Winterswijks Belang omdat ik me wil inzetten voor biodiversiteit. Dat is een belangrijk thema bij WB waarbij ik ook de komende 4 jaar wil gaan voor onder andere meer (verticaal) groen in het dorp, herstel landschapselementen en ecologisch bermbeheer!