Onze fractievoorzitter Tim Jonker aan het woord!

Bron: het artikel is afkomstig uit Winterswijk Buiten&Binnen.

“Het kan wel”

Tim Jonker: ‘Goede dingen voor Winterswijk doen. Dat iedereen er het zijne over mag en kan zeggen is een groot goed.’

Tim Jonker is fractievoorzitter van Winterswijks Belang sinds 20 februari 2020, de dag dat zijn voorganger Tannemaat wethouder werd. Partijpolitiek is niet aan hem besteed; het gaat hem als raadslid om wat er wordt bereikt voor Winterswijk. “Ik wil de goede dingen doen voor Winterswijk en de Winterswijkers.”
Hij is acht jaar lid van Winterswijks Belang, maar ook daarvoor was hij al wel politiek geïnteresseerd. “Jaren geleden heb ik het bezoek van Gerrit Zalm aan Winterswijk mede georganiseerd; dat was toen vanuit de VVD.” Als twintiger woont Tim Jonker (37) een jaar of vijf in Amsterdam. Als hij weer terug is in Winterswijk, komt de politiek bijna als vanzelf weer op zijn pad.
Aanschuiven
De aanleiding is de toen nieuwe rotonde in de Groenloseweg. “Ik vroeg me echt af hoe het mogelijk was dat een splinternieuw aangelegde rotonde na een paar maanden al weer werd opgebroken.” Hij sprak er toenmalig wethouder Rik Gommers over aan op de hockeyclub. “Waarom kunnen die werkzaamheden niet gecombineerd worden uitgevoerd, was mijn vraag. Het had voor zover ik me herinner iets met vogels te maken, maar Rik zei toen ook, dat ik maar eens moest aanschuiven als ik dacht dat het anders en beter kon. Enige tijd later trof ik mijn oude buurman Henk Jan Tannemaat in de supermarkt, die me andermaal uitnodigde. Zo kwam ik bij Winterswijks Belang (WB).”
Resultaat boeken
Jonker werd politiek actief omdat hij ‘de goede dingen voor Winterswijk wil doen’, zo zegt hij. Het partijpolitieke interesseert hem daarbij eigenlijk niet zo veel; politiek handelen omwille van partijbelang irriteert hem zelfs af en toe. “Als we goede resultaten willen, maakt het mij niet uit met wie we daarvoor een meerderheid kunnen realiseren.” Als WB-raads-lid was hij ook nauw betrokken bij de coalitievorming en het coalitieprogramma. “Vergeleken met de vori-ge coalitie is het coalitieprogramma voor 90 procent in stand gebleven. Dat was ook een bewuste keuze, omdat we snel verder wilden na de val van de vorige coalitie. Dan is het vreemd, dat er nu op onderdelen uit datzelfde coalitieprogramma weerstand is bij oppositiepartijen. Ik begrijp dat je als oppositie een rol te vervullen hebt, maar als je iets niet wil, kom dan met een alternatief.”
Geduld
Als toeristisch ondernemer, Tim Jonker runt in een grote boerderij in ’t Woold een groepsaccommodatie, is hij bekend met processen van plannen maken en vervolgens uitvoeren. “In een onderneming wil je niet jaren wachten op uitvoering als je mooie plannen hebt. Maar in de politiek zijn processen moeilijker, omdat het vaak in kleine stapjes gaat. Je moet je als raadslid niet uit het veld laten slaan, als het traag gaat, want in feite is dat onderdeel van de democratie. Dat iedereen er het zijne over mag en kan zeggen is een groot goed.” Hij illustreert het met het voorbeeld van de stadstuinbouw. “In 2015 is iemand uit Wageningen in de ledenvergadering van WB uitgenodigd, om te komen vertellen over stadstuinbouw. Later zijn we voor een rondleiding naar Wageningen geweest. We waren enthousiast en hebben een plan voorbereid. Het heeft zes jaar geduurd voordat het uiteindelijk in de raad ter tafel kwam voor besluitvorming; pas toen kon de schop in de grond. Over het algemeen ga ik uit van ‘het-kan-wel’ in plaats van te benadrukken waarom iets niet kan en wat er allemaal niet goed aan is.”
Duurzaamheid
Door het raadswerk sta je letterlijk midden in de samenleving, vindt Jonker. “Je bent echt betrokken Winterswijker en van alles op de hoogte. Als raadslid kun je het verschil maken.” Hij is beschikbaar voor een volgende raadsperiode. Zijn interesse ligt daar-bij nadrukkelijk bij duurzaamheid, biodiversiteit en ruimtelijke ordening. “Ik heb me destijds ook bij WB aangesloten, omdat dat in principe al een soort van coalitie is: er wordt in de fractie heel veel gediscussieerd, zonder dogma van bovenaf. Op een aantal vlakken kun je bijvoorbeeld VVD-opvattingen hebben en op andere thema’s standpunten van GroenLinks steunen. Dat spreekt me aan.”
IJsbaan
Als bestuurslid van de Winterswijkse IJsvereniging was Tim Jonker nauw betrokken bij de realisatie van de nieuwe ijs- en skeelerbaan. “Hartverwarmend hoe enthousiast de Winterswijkers daarover zijn. Dan zie je zoals bij vele verenigingen, dat het succes te danken is aan de vele vrijwilligers, die dit mogelijk maakten.”

Het filmpje dat hij bijna een jaar geleden met zijn telefoon maakte van het allereerste moment dat er werd geschaatst was die avond in het NOS-journaal te zien. “Dat was 30 november, toen we voor het eerst het systeem konden testen. Dat Winterswijk daarmee weer goed op de kaart werd gezet, daar kan ik blij van worden. Daar doe ik het voor.”