Gevolgen glyfosfaat

Pitch gevolgen Glyfosaat

Deze pitch gaat over het gebruik van Glyfosaat in ons mooie nationaal landschap. Glyfosaat staat in de volksmond beter bekend als het product Round-up.

Over Glyfosaat en de andere toevoegingen waaruit dit product bestaat, doen veel verhalen de ronde. Er zijn veel verschillende artikelen over het gevaar van dit product.
Laat ik duidelijk zijn, met deze pitch wil ik de boeren die zich genoodzaakt voelen om dit product van onder andere Monsanto te gebruiken, niet aanvallen. Zij zijn verplicht om een groenbemester te gebruiken. Ook wel vang-gewas genoemd. Hiermee wordt gedoeld op het afvangen van teveel ongewenste stoffen in de bodem.

Wat is dan wel het doel van deze pitch?

Een oproep te doen aan boeren, burgers en overheden om vooruitlopend op de komende regelgeving zich reeds te bezien op andere mogelijkheden.

Waarom?

● Er bestaat steeds meer zorg over de neveneffecten van deze bestrijdingsmiddelen. Voor zowel de mens als de biodiversiteit van de bodem.
● In de VS zijn er inmiddels uitspraken dat dit product wel eens kankerverwekkend kan zijn.
● Er lopen meer dan 11.000 rechtszaken van kankerpatiënten tegen de producenten van deze producten. Hiervan zijn er twee zaken toegekend aan de eisers.
● Gezondheidsorganisatie WHO kwam tot oordeel: glyfosaat is waarschijnlijk wél kankerverwekkend.

Verder…

● Het is ongewenst om deze gele vergiftigde velden in ons Nationaal landschap te hebben. Ook schaadt dit de aantrekkelijkheid van ons landschap voor de toeristen.
● Uit onderzoek is gebleken dat bij gebruik van dit middel de biodiversiteit afneemt en dat o.a. de bijenpopulatie het zwaar heeft.
● Er zijn alternatieven: boeren kunnen ook kiezen voor een ander soort groenbemester en/of meer aan wisselbouw te doen.
● Daarbij zal het product waarschijnlijk nog maar 3 jaar worden toegestaan in de EU. Het gebruik van dit product lijkt op zeer korte termijn dus al eindig.
● In de Gelderlander van afgelopen week staat dat de Achterhoek de Europese proeftuin wordt voor de kringloop landbouw. Laten wij als Winterswijk nu vast het goede voorbeeld geven.

Tot slot

● Het gebruik van dit product wordt door de Winterswijker als zeer onwenselijk gezien. Het schaadt daarmee het aanzien van onze boeren.

Daarom: Het kan anders, het moet anders.

Graag zou ik deze raad willen vragen om zich uit te spreken tegen het gebruik van dit product.

Dank u wel.

Tim Jonker, raadslid WB
Raadsvergadering donderdag 28 maart 2019