WB, VVD, Groen Links en PvdA werken aan vierpartijencoalitie

Winterswijks Belang, VVD, Groen Links en de PvdA hebben de intentie uitgesproken dat ze willen komen tot een vierpartijencoalitie in Winterswijk. De vier partijen bereikten vanmiddag hierover overeenstemming nadat de afgelopen dagen op allerlei niveaus druk overleg is gevoerd. De beoogde coalitie beschikt over een solide basis van 13 van de 21 raadszetels.

Het overleg volgde op een breuk in de bestaande coalitie van WB en het CDA. Het CDA zegde afgelopen vrijdag het vertrouwen op in Winterswijks Belang, nadat het meer dan eens tot een botsing kwam tussen de twee partijen.

Afgelopen zondagavond besloten de fractievoorzitters van de partijen in de Winterswijkse raad, dat ze tot vrijdag 17.00 uur de tijd zouden nemen om zelf te kijken of er een nieuw college te vormen is. Ruimschoots voor deze deadline slaagden de vier partijen hierin dus.

Fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van WB: “We konden met de drie partijen snel tot zaken komen. De komende anderhalve week voeren we besprekingen over de inhoud. Weliswaar blijft wat ons betreft het bestaande coalitieprogramma grotendeels intact, maar het spreekt vanzelf dat de VVD, Groen Links en de PvdA hun eigen accenten willen leggen. Daarvoor moet natuurlijk ruimte zijn.”

De intentie is dat elke partij één wethouder levert in het nieuwe college.