Update breuk coalitie WB en CDA

Beste leden, beste Winterswijkers,

Vrijdag 1 februari heeft het CDA onnodig gebroken met de coalitie met Winterswijks Belang. Allereerst willen wij uitspreken dat we het slecht vinden voor Winterswijk om te breken terwijl er nog  zoveel zaken op de agenda staan. Winterswijk is hier de grote verliezer. De aanpak van armoede, duurzaamheid en burgerparticipatie lopen zeer onnodig vertraging op. WB wil niets liever dan het zeer ambitieuze coalitieakkoord uitvoeren, op dezelfde manier zoals u afgelopen 13 jaar van ons gewend was. Proactief, transparant en met schwung. Het was onnodig om deze stap te nemen vindt WB. Het laat echter onverlet dat WB al geruime tijd bezig was om de vaart erin te houden en dat dit erg moeilijk bleek op sommige dossiers. Als je een coalitie aangaat zul je moeten samenwerken en ook op elkaar moeten kunnen rekenen. Als dan blijkt dat de snelheid en passie om Winterswijk vooruit te stuwen en de energie om zaken op te pakken geen gelijke tred houden, wordt het belangrijk om elkaar goed vast te houden en afspraken te maken. Dit zag het CDA anders.

Hoe nu verder? Er ligt een fantastisch coalitieakkoord en het is zeker geen uitgemaakte zaak dat de grootste partij automatisch het voortouw neemt op dit moment. Sterker nog: WB vindt dat diegene die breekt en uit de coalitie stapt, nu even pas op de plaats moet maken. Als je opstapt is dat het logische gevolg. Wij zullen alles in het werk stellen om samen met de andere politieke partijen door te gaan. Voor Winterswijk. Want dat blijft het uitgangspunt.

U hoort spoedig meer van ons.

Henk Jan Tannemaat                                               Wim Aalderink

Fractievoorzitter Winterswijks Belang                Wethouder Winterswijks Belang