Kadernota

Winterswijks Belang kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst. En naar aankomende 3 jaar. We hebben veel mooie en belangrijke doelen op de agenda gezet met elkaar en die zijn vinden wij goed voor Winterswijk.

Markt Winterswijk

Het gevoelZomaar een paar zaken die ik deze week mee heb gemaakt.. Afgelopen woensdag was ik bij kapsalon Dian, bij Dianne van den Berg, mijn kapster waar ik graag kom in het ziekenhuis. Naast het feit dat mijn haar weer fantastisch zit, ben ik elke keer weer trots op dat belangrijke ziekenhuis waar zoveel vriendelijke en kundige medewerkers in de weer zijn voor ons allemaal indien nodig. Ook dat is Winterswijk. Afgelopen zondag een heerlijke kop cappuccino gedronken op het terras (in de zon!) bij gastgalerij Ankomm’n aan de Mentinkweg waar we zoals altijd vriendelijk werden ontvangen door Hans en Anita. Een heerlijk plekje om even de drukte te ontlopen. Ook dat is Winterswijk. Woensdagochtend over de warenmarkt gelopen, op zoek was naar asperges. Gezellig druk zoals altijd met altijd een praatje met diverse mensen. Over het weer, over de politiek, er is altijd wel iets te bepraten. Ook dat is Winterswijk! Twee weken geleden was WB samen met onze coalitiegenoten bij vloermouterij Masterveld aan de veldboomweg in Ratum waar familie Legters hard werkt om graan te verwerken tot mout waar ook onze lokale bierbrouwer Wenters weer een biertje van brouwt. Mooie rondleiding gehad op een unieke locatie. Ook dat is Winterswijk! En tot slot afgetreden als voorzitter van ABHCity in VanStreek achter de Hema, waarbij veertig centrum winkeliers aanwezig waren om de nieuwe plannen van mijn opvolger Matthijs Scheuten te beluisteren. Met voldoende bitterballen. Kan ik gelijk iedereen bedanken voor alle vriendelijke woorden die ik mocht ontvangen en nog steeds ontvang! Ook dat is Winterswijk. En dat gevoel, dat je iedere dag kunt beleven als je hier mag wonen en werken: wees er trots op, geniet ervan en houd het vast!   

Henk Jan Tannemaat
Fractievoorzitter Winterswijks Belang

Soms bu-j te bange ( soms ben je te bang )


Na jarenlange discussie tussen gemeente, provincie en ProRail is eind maart definitief besloten welke drie van de vijf onbewaakte spoorwegovergangen op het traject Winterswijk- Aalten opgeheven gaan worden. Aanvankelijk zou de overgang aan de Huttenweg en één van de overgangen Veldhorstweg of Klandermansweg beveiligd worden en de andere drie ( waaronder Greversweg en Vreehorstweg) opgeheven. Dit alles met het doel de veiligheid op het spoor nog verder te verhogen.

Na aandringen van WB en andere fracties is er een overleg geweest met de belanghebbenden en de gemeente en is besloten de overgang aan de Klandermansweg op te heffen en een weg aan te leggen tussen de Klandermansweg en de Veldhorstweg. De overgang aan de Veldhorstweg wordt een bewaakte overweg.

Het afsluiten van de Greversweg vonden WB en de coalitiepartners VVD en PvdA geen goede zaak. De overgang aan de Greversweg wordt vele malen meer gebruikt dan de overgang aan de Huttenweg. Jan Oonk, commisielid van WB en schrijver van dit stuk, heeft op een dag gedurende vier uur het aantal overstekers op beide overgangen geteld. Hij heeft geconstateerd, dat er veel meer verkeer over de overgang van de Greversweg komt dan bij de Huttenweg (47 en 7).

In de Raadsvergadering van 27 februari 2019 hebben WB en twee van de drie coalitiepartijen (VVD en PvdA) aangegeven niet akkoord te gaan met de opheffing van de overgang aan de Greversweg. Enkele weken daarna gaf ProRail te kennen dat zij akkoord gaan met een brug over deze overgang en dat zij de helft van de  totale kosten  (€ 300.000,–) betalen. De andere helft is voor rekening van de gemeente. Hiermee hebben WB en de andere coalitiepartners hun eerste succes geboekt. Door te luisteren naar de Winterswijkers. Wees niet te bang en hou vast waarvoor je staat!

Jan Oonk, commissielid WB

Gevolgen glyfosfaat

Pitch gevolgen Glyfosaat

Deze pitch gaat over het gebruik van Glyfosaat in ons mooie nationaal landschap. Glyfosaat staat in de volksmond beter bekend als het product Round-up.

Over Glyfosaat en de andere toevoegingen waaruit dit product bestaat, doen veel verhalen de ronde. Er zijn veel verschillende artikelen over het gevaar van dit product.
Laat ik duidelijk zijn, met deze pitch wil ik de boeren die zich genoodzaakt voelen om dit product van onder andere Monsanto te gebruiken, niet aanvallen. Zij zijn verplicht om een groenbemester te gebruiken. Ook wel vang-gewas genoemd. Hiermee wordt gedoeld op het afvangen van teveel ongewenste stoffen in de bodem.

Wat is dan wel het doel van deze pitch?

Een oproep te doen aan boeren, burgers en overheden om vooruitlopend op de komende regelgeving zich reeds te bezien op andere mogelijkheden.

Waarom?

● Er bestaat steeds meer zorg over de neveneffecten van deze bestrijdingsmiddelen. Voor zowel de mens als de biodiversiteit van de bodem.
● In de VS zijn er inmiddels uitspraken dat dit product wel eens kankerverwekkend kan zijn.
● Er lopen meer dan 11.000 rechtszaken van kankerpatiënten tegen de producenten van deze producten. Hiervan zijn er twee zaken toegekend aan de eisers.
● Gezondheidsorganisatie WHO kwam tot oordeel: glyfosaat is waarschijnlijk wél kankerverwekkend.

Verder…

● Het is ongewenst om deze gele vergiftigde velden in ons Nationaal landschap te hebben. Ook schaadt dit de aantrekkelijkheid van ons landschap voor de toeristen.
● Uit onderzoek is gebleken dat bij gebruik van dit middel de biodiversiteit afneemt en dat o.a. de bijenpopulatie het zwaar heeft.
● Er zijn alternatieven: boeren kunnen ook kiezen voor een ander soort groenbemester en/of meer aan wisselbouw te doen.
● Daarbij zal het product waarschijnlijk nog maar 3 jaar worden toegestaan in de EU. Het gebruik van dit product lijkt op zeer korte termijn dus al eindig.
● In de Gelderlander van afgelopen week staat dat de Achterhoek de Europese proeftuin wordt voor de kringloop landbouw. Laten wij als Winterswijk nu vast het goede voorbeeld geven.

Tot slot

● Het gebruik van dit product wordt door de Winterswijker als zeer onwenselijk gezien. Het schaadt daarmee het aanzien van onze boeren.

Daarom: Het kan anders, het moet anders.

Graag zou ik deze raad willen vragen om zich uit te spreken tegen het gebruik van dit product.

Dank u wel.

Tim Jonker, raadslid WB
Raadsvergadering donderdag 28 maart 2019

Update breuk coalitie WB en CDA

Beste leden, beste Winterswijkers,

Vrijdag 1 februari heeft het CDA onnodig gebroken met de coalitie met Winterswijks Belang. Allereerst willen wij uitspreken dat we het slecht vinden voor Winterswijk om te breken terwijl er nog  zoveel zaken op de agenda staan. Winterswijk is hier de grote verliezer. De aanpak van armoede, duurzaamheid en burgerparticipatie lopen zeer onnodig vertraging op. WB wil niets liever dan het zeer ambitieuze coalitieakkoord uitvoeren, op dezelfde manier zoals u afgelopen 13 jaar van ons gewend was. Proactief, transparant en met schwung. Het was onnodig om deze stap te nemen vindt WB. Het laat echter onverlet dat WB al geruime tijd bezig was om de vaart erin te houden en dat dit erg moeilijk bleek op sommige dossiers. Als je een coalitie aangaat zul je moeten samenwerken en ook op elkaar moeten kunnen rekenen. Als dan blijkt dat de snelheid en passie om Winterswijk vooruit te stuwen en de energie om zaken op te pakken geen gelijke tred houden, wordt het belangrijk om elkaar goed vast te houden en afspraken te maken. Dit zag het CDA anders.

Hoe nu verder? Er ligt een fantastisch coalitieakkoord en het is zeker geen uitgemaakte zaak dat de grootste partij automatisch het voortouw neemt op dit moment. Sterker nog: WB vindt dat diegene die breekt en uit de coalitie stapt, nu even pas op de plaats moet maken. Als je opstapt is dat het logische gevolg. Wij zullen alles in het werk stellen om samen met de andere politieke partijen door te gaan. Voor Winterswijk. Want dat blijft het uitgangspunt.

U hoort spoedig meer van ons.

Henk Jan Tannemaat                                               Wim Aalderink

Fractievoorzitter Winterswijks Belang                Wethouder Winterswijks Belang

Lezing integriteit

Recept Kersttoetje WB

Recept van het WB Kersttoetje!